admin Archive

Å reise med små barn

Å reise med små barn kan for mange virke skremmende og utfordrende — hva gjør man med barnevogn, hvordan kan barnet sove på flyet, hvordan tilbereder man trygg og god mat, klarer man å underholde barna så lenge