Barnet sover

baby som sover

Søvn er noe av det småbarnsforeldre er mest opptatt av. For babyer er utfordringen gjerne å få dem til å sove om natten, mens når barnet blir større gjelder det å få dem til å sove i sin egen seng.

Begrens sovingen på dagtid

Det er klart det er vanskelig å skulle forstyrre et barn midt i søvnen, men lange perioder med søvn i løpet av dagen vil føre til at barnet våkner oftere i løpet av natta. Det er innenfor å begrense sovingen 2,5 timer per blund. Ingen vil gå glipp av festen, heller ikke babyer. Det kan være distraherende for et lite barn å høre på prat som foregår i et annet rom, siden det da naturlig nok vil være sammmen med resten av flokken. Det er heller ikke noe poeng i å rushe barnet inn i søvnen. Ta deg god tid med leggingen og ikke minst gi barnet tid til å roe seg ned.

Sove på eget rom

Dersom et barn skal lære å sovne selv må det også få sjansen til å prøve selv. Barnet må få erfare at det ikke er farlig farlig å sove alene, så lenge foreldrene befinner seg i nærheten. Dersom du kommer styrtende inn på barneværelset på grunn av den minste lyd, fungerer dette som en bekreftelse på at det faktisk er farlig å sove alene. Det samme prinsippet gjelder hvis du vil at barnet skal sove i sitt eget rom. Barnet trenger å bli vant til situasjonen og du må signalisere at det er ok. Selvsagt må man se hver enkelt situasjon opp mot hverandre, men det kan være en idé å geleide barnet rolig tilbake til rommet sitt, når det kommer løpende. Det viktige her er at prinsippet ikke må overskygge hver enkelt situasjon. Hvis barnet er bekymret eller trist må man engasjere seg i øyeblikket og gi barnet den støtten det trenger der. Tålmodighet er nøkkelen.