Hvorfor skal små barn sitte bakovervendt?

Trygg Trafikk anbefaler at små barn skal sitte bakovervendt i bilens barnesete til de er hele fire år gamle. Likevel ser vi at relativt foreldre holder på bakovervendte seter så lenge, og det er derfor verdt å merke seg årsakene til at Trygg Trafikk har kommet med denne anbefalingen.

Øncarseatssket om å få babyer og de minste til å sitte eller ligge bakovervendt er ikke tilfeldig, men basert på nitid forskning om barns sikkerhet i bil. Dessverre bygger denne forskningen ikke bare på kollisjonstester på en prøvebane, men også på granskning av mange ulykker der små barn har mistet livet eller blitt alvorlig skadet – eller mer positivt, der små barn på grunn av god sikring har overlevd og unngått å bli alvorlig skadet. Både testene og ulykkene har vist forskerne at det er sikrest for de små opp til 4 års alder å sitte baklengs.

Hovedårsaken til dette er at babyer og små barn har en litt annen kroppssammensetning enn voksne og større barn. De har store, tunge hoder mens resten av kroppen selvfølgelig er veldig liten. De har små muskler og beinbygning som enda ikke er i nærheten av å være ferdig utviklet.

Ingen liker vel å begi seg inn i bakvendtland, og vi kan skjønne at det noen ganger er frustrerende både for mor og barn. Men når barnet sitter baklengs vil den lille kroppen og det store hodet presses mot ryggen på barnestolen hvis en frontkollisjon inntreffer. Dette gir en fordeling av de farlige kreftene over en større overflate og mye mindre nakkesleng.

Motsatt så risikerer det forovervendte barnet at nakke og hode slynges forover i kjøreretningen ved en kollisjon, mens kroppen holdes fast av sikkerhetsselene. Deretter følger en livsfarlig tilbakesleng av det store hodet som kan gi store og livsvarige skader på hjernen og nakken, i verste fall med døden til følge. Velg derfor alltid å plassere barnet mot kjøreretningen.