Kosedyrs betydning for små barn

Mange foreldre har nok merket hvor fort et barn blir tett knyttet til en kosebamse, koseklut eller noe annet som barnet synes er mykt, som et gammelt teppe eller et utvasket putetrekk. Dette kosedyret er ikke bare en leke for barnet, men også et symbol på trygghet. Derfor elsker barnet ditt dette kosedyret. Kosedyret er en form for en forlengelse av foreldrene, og representerer den tryggheten bare foreldre kan gi et barn.

tilbaby.no, kosedyrKosedyrets betydning tidlig i livet

En baby er svært avhengig av sine foreldre, spesielt mor de første levemånedene. Men det kan jo ikke alltid være sånn, mor og barn må en gang ha en avstand til hverandre, det må settes noen grenser. Da kan det å gi et kosedyr til barnet være en flott metode for å unngå at barnet får separasjonsangst. Det er viktig at barnet blir selvstendig, spesielt med tanke på barnets utvikling og det faktum at man skal bygge opp barnet selvtillit.

Kosedyret blir barnets bestevenn

Kosedyret kan blir en form for partner for barnet, en slags «fantasivenn» som barnet tyr til når ting er vanskelig. Det er dog viktig å huske på at kosedyret er et overgangsobjekt, barnet kan ikke ta med seg dette overalt. Formålet med kosedyret, er at det skal representere tryggheten og omsorgen barnet får fra hjemmet, og mor og far. Så i en periode er det lov å la barnet ta med seg kosedyret overalt, slik at ting og hendelser utenfor hjemmet ikke virker så skummelt. Men dette betyr ikke at man skal la barnet bli totalt avhengig av en bamse overalt, da motvirker det hensikten til et kosedyr, som er å skape trygghet for barnet. Man kan la barnet ta med kosebamsen til for eksempel når man skal tilvennes i barnehagen, på overnattingsbesøk til besteforeldre, tanter eller onkler, eller når man må til legen eller besøke sykehuset.

Lukt er essensielt

Noe annet som foreldre må huske på, er at lukten er like viktig som oppfattelsen av kosedyret. Mange foreldre har begått den store bommerten ved å tro de gjør barnet en tjeneste ved å vaske kosedyret. Det man kanskje ikke er klar over, er at lukter kan være like viktig for et barns trygghetsfølelse, som selve objektet. Forskning viser at kosedyret gjør at barnet klarer å løsrive seg fra mor, og ifølge psykodynamiske teorier, hjelper det barnet å overføre følelser fra mor til noe annet. Dette er viktig fordi mye forskning tilsier at barn i allmennhet trenger noe for å overføre følelsenekosebamse, tilbaby.no når mor ikke er i nærheten, særlig når barnet skal sove og trygghet er viktig.

Som et hjelpemiddel for trygghet

Forskning viser til at barnets behov for et kosedyr økte med 90 % når barnet hadde nådd toårsalderen. Og jo mer foreldre tillater barnet å ha med seg kosedyret overalt, jo mer knyttet blir barnet til kosedyret. En viktig fordel med kosedyr, er at bruk av kosedyr hjelper barnet til å sovne raskere. Å få et barn til å sove, kan være veldig utfordrende, det kan alle foreldre skrive under på. Mye av grunnen til at barn vegrer seg til å legge seg å sove, er at tanken på søvn skaper en angstfylt situasjon, fordi de skal skilles fra foreldrene. Da kan et kosedyr være en god hjelp i å overkomme denne angsten, dette fordi de skaper en trygghetsfølelse for barnet. Hvis du er en av de foreldrene som er bekymret for om barnet ditt alltid skal være avhengig av et kosedyr, trenger du mest sannsynligvis ikke det. Å være avhengig av et kosedyr er som regel bare en fase i et barns liv, og før du vet ordet av det, er barnet klart til å gi slipp på kosedyret sitt. Det er et sunnhetstegn at barnet en gang gir slipp på kosedyret, dette fordi det betyr at barnet er trygg nok i seg selv til å være selvstendig. Barnet sier rett og slett at jeg er trygg på å være alene, og trygg på å gå ut i verden alene.