Unngå heldekkende teppe

Som du sikkert har sett, liker mange foreldre å dekke over åpningen i barnevognen med et teppe som vanligvis dekker hele åpningen. Nå advarer leger og helsesøstre mot denne trenden, som kan ha skadelige følger for barnet. Årsaken er opphopning av karbondioksid, overoppvarming, og utrygge situasjoner for barnet.

Når åpningen på barnevognen stenges, vil den CO2 som barnet puster ut bli fanget inne i vognen og hope seg opp. Dette er svært uheldig, og kan kombinert BiminiTwist-roommed andre risikofaktorer til og med forårsake krybbedød. Rettsmedisinere som forsker på spedbarnspatologi har lenge kjent til denne årsakssammenhengen og går nå ut for å prøve å forhindre nye dødsfall. Alle vil selvfølgelig unngå dette verst tenkelige utfallet, så tenk på dette ikke bare for egen del men kommuniser gjerne denne kunnskapen videre til dine venner og henvis dem til våre nettsider dersom de tviler på dine utsagn.

Varmen og det ubehaget som følger er også en viktig fare forbundet med å dekke til åpningen i vognen med et tungt teppe. Særlig er dette en stor risiko om sommeren når det er sterk sol ute. Avhengig av vogntype og særlig fargen på vognen kan den absorbere så mye sollys at barnet blir overopphetet. Dersom temperaturen på huden stiger så mye at den blir varmere enn resten av kroppen, kan det i verste fall ende med plutselig død fordi barnet glemmer å puste. Det er bedre å bruke et tynt insektnett som slipper inn frisk luft. Dette forhindrer både eksessiv oppvarming og opphopning av karbondioksid.

Som om disse skremmende faktorene ikke skulle være nok, er det også sånn at det å stenge vognen for utsyn hemmer barnets utsyn, læring, og kommunikasjon med den voksne og andre mennesker. Dette er ikke til beste for barnets utvikling. Alt i alt er det med andre ikke lenger noen grunn til å bruke heldekkende tepper over barnevognen.